پرسشنامه اجرای بانکداری الکترونیکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان کرباسی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اجرای بانکداری الکترونیکی توسط کرباسی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و داراي ٣٣ سوال می¬باشد. کرباسی (١٣٩٣) در مطالعه¬ای روايي و پایایی پرسشنامه اجرای بانکداری الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه اعتبار محتوا به روش سیگمای شمارشی ٠/٨٨ و ٠.٩٧ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

پرسشنامه بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه بانک)

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

پرسشنامه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

۱۳۹۳

پرسشنامه تأثیر سیستم مکانیزه بانکداری بر یادگیری سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه عناصر برنامه‌ی درسی در مراکز یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۲