پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۴
نویسندگان محرابیان و راسل
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده) توسط محرابیان و راسل (١٩٧٤)، تهیه و تنظیم شده است و دارای ٦ سوال می‌باشد . جعفری کلاش (١٣٩٤)، در مطالعه ای روی مشتریان باشگاه های بدنسازی بانوان استان گلستان، مدلی را در خصوص قصد استفاده از خدمات ورزشی براساس متغیرهای لذت مصرف کننده و نگرش به تبلیغ طراحی کرده است پایایی پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده) را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

مبانی نظری اختلال سوء مصرف مواد

پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان

۲۰۱۱

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

۱۳۹۲

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی بر اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

۲۰۰۸

پرسشنامه اعتماد مصرف کننده

۲۰۰۷

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه رفتارمصرفی ورزشکاران

۱۳۹۶