پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فشار روانی شغلی

پرسشنامه ارضاء نیازهای روانی

۲۰۰۰

پرسشنامه خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی

۱۹۹۳

مبانی نظری مهارت های روانی

پرسشنامه ارزیابی مهارت های روانی اوتاوا

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی

۱۳۸۶

پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی

۱۳۸۷

پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع

۱۳۷۲

پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ

۱۹۷۲

پرسشنامه مهارت های روانی

۱۹۹۲