پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۹۶۴
نویسندگان راتر و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

راتر و همکاران (١٩٦٤)، پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین) را برای تشخیص کودکانی که دچار اختلال رفتاری هستند، طراحی نمودند. این فرم شامل ١٨ ماده است و مسائلی مربوط به تندرستی و عادت¬های کودکان را در برمی¬گیرد (به نقل از طهماسیان، ١٣٨٥). راتر و همکاران (١٩٦٤)، مطالعه وسیعی در مورد کودکان ١٠ و ١١ ساله انجام دادند. در این مطالعه تعداد ١٥٣٦ کودک با پرسشنامه راتر مورد ارزیابی قرار گرفتند و پایایی این پرسشنامه نیز سنجیده شد. راتر پایایی بازآزمایی و پایایی درونی پرسشنامه را در یک مطالعه پیش آزمون- پس آزمون با فاصله ٢ ماه ٧٤% گزارش نمود. هم چنین همبستگی بین پاسخ های پدران و مادران ٦٤% بوده است. مطالعات صورت گرفته دیگر بر روی اعتبار پرسشنامه راتر نشان می دهد که همسانی درونی آن ٧٩% است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم (فرم مربیان)

پرسشنامه انگیزش ورزشی، پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

۱۹۶۱

پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان (فرم معلمان)

۱۳۸۹

پرسشنامه خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی (فرم کوتاه)

۱۹۹۶