پرسشنامه اخلاق حرفه ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان سرمدی و شالباف
مخفف PEQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اخلاق حرفه اي توسط سرمدی و شالباف (١٣٨٦)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٦ سوال می‌باشد . کمی (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی رابطه بين اخلاق حرفه اي مربيان و وفاداري ورزشکاران باشگاه هاي ورزشي شهرستان بندرترکمن پرداخته است. وی پایایی پرسشنامه اخلاق حرفه اي را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (PEQ)

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه شایستگی های حرفه ای