پرسشنامه ادراک برابری سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۷۵
نویسندگان استرون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ادراک برابری سازمانی توسط استرون (١٣٧٥) استفاده شد که توسط نریمانی در سال ١٣٩١ مورد بهره¬برداری قرار گرفته است و شامل ٢٠ گویه می¬باشد. نریمانی (١٣٩١) روایی پرسشنامه ادراک برابری سازمانیرا محتوایی تشخیص دادند. درخوش (١٣٩٢) جهت تعيين روايي، پرسشنامه ادراک برابری سازمانیرا در اختيار پنج تن از اساتيد رشته مدیریت دولتی قرار داد و پایایی آن ٠/٨٣ محاسبه شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰