پرسشنامه ارتباطات در باشگاه ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان بال و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارتباطات در باشگاه ورزشی توسط بال، کول هو و ماچز (٢٠٠٤) تهیه و تنظیم شده است و دارای ٤ سوال می‌باشد . جبله (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسي نقش ارتباطات و اعتماد در وفاداري ورزشکاران باشگاه‌هاي کاراته استان گلستان پرداخته است پایایی پرسشنامه ارتباطات در باشگاه ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٥٧ گزارش کرده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی