پرسشنامه ارتباطات در باشگاه ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان بال و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارتباطات در باشگاه ورزشی توسط بال، کول هو و ماچز (٢٠٠٤) تهیه و تنظیم شده است و دارای ٤ سوال می‌باشد . جبله (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسي نقش ارتباطات و اعتماد در وفاداري ورزشکاران باشگاه‌هاي کاراته استان گلستان پرداخته است پایایی پرسشنامه ارتباطات در باشگاه ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٥٧ گزارش کرده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی