پرسشنامه ارتباطات سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۸۳
نویسندگان فرهنگی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارتباطات سازمانی توسط فرهنگي، صفرزاده و خادمي (١٣٨٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٤ گویه می¬باشد. خضری (١٣٩٢) روایی و پایایی پرسشنامه ارتباطات سازمانی را از طریق روش اعتبار محتوایی و معمول ٠/٩ و ٠/٨٥ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه ارتباطات اثر بخش

۱۳۸۷