پرسشنامه ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان بانک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان سبزئی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان بانک توسط سبزئی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است كه این پرسشنامه دارای ٢٤ گویه می‏باشد. سبزئی (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان بانک را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از٠/٧٠درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری سود سپرده بانکی

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)