پرسشنامه ارزش درک شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان لوسک و مک دوگال
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزش درک شده توسط لوسک و مک دوگال (١٩٩٦)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٤ سوال می‌باشد . سید کتولی (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات ورزشی با ارزش درک شده و تمایلات رفتاری از دیدگاه مشتریان باشگاه‌های رزمی شهرستان علی آباد کتول پرداخت . پایایی پرسشنامه ارزش درک شده را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵