پرسشنامه ارزش نام تجاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان ابراهیم ورزیار
مخفف VBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Value of Brand Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزش نام تجاری توسط ابراهیم ورزیار (١٣٩٣) ساخته شده است . این پرسشنامه دارای ٢١ گویه است . ابراهیم ورزیار (١٣٩٣)، در مطالعه ای به بررسی رابطه عوامل بازاریابی اجتماعی و نقش آن در تقویت نام تجاری بانک رفاه استان گیلان از دیدگاه مشتریان پرداخته است . روايي صوری و محتوایی این ابزار توسط اساتید مدیریت مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن با روش آلفای کرونباخ٠/٩٣٦ گزارش شد . عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه ارزش های اسلامی

مبانی نظری هوش تجاری

مبانی نظری ارزشیابی

مبانی نظری ارزش های اسلامی در سازمان

مبانی نظری زنجیره ارزش گردشگری

پرسشنامه ارزش پیشنهادی بنگاه چاپ و نشر کتاب

۱۳۹۳

پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان

۱۳۹۱