پرسشنامه ارزش ویژه برند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان آکر
مخفف VBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Value of Brand Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط آکر (١٩٩١) ، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٧ سوال می‌باشد . رسول آبادی (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با رضایت مشتری و وفاداری به برند در مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی ایرانی در شهرستان گنبدکاووس پرداخت پایایی پرسشنامه ارزش ویژه برند را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣ به دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه تجربه برند

۲۰۱۱

پرسشنامه اعتماد برند

۲۰۱۱

مبانی نظری برند