پرسشنامه ارزش پیشنهادی بنگاه چاپ و نشر کتاب

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان عباسی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزش پیشنهادی بنگاه چاپ و نشر کتاب توسط عباسی (١٣٩٣)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٢ گویه می‏باشد. عباسی(١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه ارزش پیشنهادی بنگاه چاپ و نشر کتاب را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از٠/٧٠ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ارزیابی کمی کتابخانه (مخصوص کتابدار)

پرسشنامه انتظار در مورد یک کتابخانه تخصصی خوب

پرسشنامه بررسی قابلیت های بنگاه های زودبازده

۱۳۹۲