پرسشنامه ارزیابی استراتژی بازاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان کوهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استاندارد ارزیابی استراتژی بازاریابی توسط کوهی (١٣٩٥)، تهیه و تنظیم شده که این پرسشنامه دارای ١٣ گویه می‏باشد . کوهی (١٣٩٥)، پایایی پرسشنامه ارزیابی استراتژی بازاریابی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨١٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای

پرسشنامه دیدگاه بازاریابی عصبی

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

۱۳۹۲