پرسشنامه ارزیابی مدیریت بازاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان کوهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی مدیریت بازاریابی توسط کوهی (١٣٩٥)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٦ گویه می‏باشد. کوهی (١٣٩٥)، پایایی پرسشنامه ارزیابی مدیریت بازاریابی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٢١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر