پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار گست
نویسندگان گستنواک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت¬کنندگان از بیماران در سال ١٩٨٨ توسط نواک و گست به منظور ارزیابی میزان تحمل افرادی که از بیماران مراقبت می کنند، ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ٢٤ عبارت است. مطالعه ی نواک و گست شامل ١٠٧ نفر از مراقبت کنندگانی بود که از افراد مبتلا به دمانس مراقبت می کردند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خودبیمارانگاری

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

۱۳۹۲

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا

۱۹۸۷

پرسشنامه عوامل ایجادکننده تأخیر در پروژه

۱۳۹۴

شاخص توصیف کننده شغل

۱۹۶۹

پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده)

۱۹۷۴

پرسشنامه ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان ازطریق قضاوت بیماران

۱۳۹۲