پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۱
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان مصلحي
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

اين پرسشنامه به‌صورت محقق ساخته(مصلحی، ١٣٩٠) طراحی‌شده و هدف آن سنجش شايستگي مديران و روساي سازمان‌ها و ادارات می‌باشد. تعداد سؤالات آن ۵۱ میباشد. آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران ور ؤسا برابر با ٨٣/ ٠ می‌باشد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

پرسشنامه الگوهای تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۵

پرسشنامه سنجش مدل تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳