پرسشنامه ارزیابی عملکرد بازاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان کوهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بازاریابی توسط کوهی (١٣٩٥)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٥ گویه می‏باشد . کوهی (١٣٩٥)، پایایی پرسشنامه ارزیابی عملکرد بازاریابی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧١٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰