پرسشنامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدرسه هوشمند

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدارس

۱۳۸۸

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه ارزیابی وضعیت هوشمندی رقابتی

۱۳۹۳

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض مدیر مدارس

۱۹۹۴

پرسشنامه شاداب سازی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه کیفیت آموزش در مدارس

۱۳۹۳