پرسشنامه ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان ازطریق قضاوت بیماران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان علیدادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان ازطریق قضاوت بیماران توسط علیدادی (١٣٩٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٥ گویه می‏باشد. علیدادی (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان ازطریق قضاوت بیماران را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خودبیمارانگاری

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا

۱۹۸۷

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران

گست

پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی

۱۳۸۶

پرسشنامه اروپایی رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

۲۰۰۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ آگاهی تغذیه‌ای، ادراکات بیماری و پیگیری رژیم غذایی در بیماران پرفشاری خون

۱۳۹۲