پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۵
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان توسلی نوقابی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش در سازمان توسط توسلی نوقابی (١٣٨٨) تهیه و تنظیم و دارای ٥٥ گویه می‏باشد. توسلی نوقابی (١٣٨٨) در مطالعه ای پایایی پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش در سازمان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٥ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰