پرسشنامه ارزیابی کیفیت آموزش های کارگاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان رویانیان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی کیفیت آموزش های کارگاه توسط رویانیان (١٣٩٤) تهیه شده و دارای ٩ سوال می‌باشد . رویانیان (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی رابطه بین آموزش های کارگاهی اعضای هیأت علمی با بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول پرداخت . وی پایایی پرسشنامه ارزیابی کیفیت آموزش های کارگاه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٩ به دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»