پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی

مبانی نظری دریافت خدمات پس از ترخیص

مبانی نظری کیفیت خدمات

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات اپراتور تلفن همراه

۱۳۹۳