پرسشنامه ارزیابی یادگیری مادام‌العمر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان Measuring of Orientation Toward Lifelong Learning
مخفف JeffSPLL- MS
نام انگلیسی پرسشنامه وتزل و همکارن

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی یادگیری مادام‌العمر توسط وتزل، مازمانین، حجت و همکاران (٢٠١٠) ساخته شده است . این پرسشنامه دارای ١٤ گویه است . در مطالعه تقی‌پور، کریمی، موسوی بزاز، خسروی عنبران و عبدالهی (۱۳۹۳) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ٠/٧٠ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار

۱۳۹۴