پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان رضایی و خلیل زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی توسط رضایی و خلیل زاده (١٣٨٨) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢١ گویه می باشد. در پژوهش رضایی و خلیل زاده (١٣٨٨) روایی پرسشنامه با استفاده از نظرت اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تائید شده است. پایایی این پرسشنامه توسط (رضایی و خلیل زاده، ۱۳۸۸) با آزمون آلفای کرونباخ ٨٨/ ٠ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی

۲۰۰۶

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی

۲۰۰۳