پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۹
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان آلبرخت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی توسط آلبرخت (2003) تهیه و تنظیم شده است و شامل 49 گویه می­باشد. یعقوبی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 906/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
مبانی نظری عدالت سازمانی
مبانی نظری سکوت سازمانی
پرسشنامه عملکرد سازمانی ۲۰۱۰
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی ۱۳۹۰
پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ۱۳۹۴
پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی ۲۰۰۶
پرسشنامه ساختارسازمانی
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه اعتماد سازمانی
پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان