پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان ویلیام پرادو
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی توسط ویلیام پرادو (2006) تهیه و تنظیم شده است و شامل 19 گویه می­باشد. یعقوبی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 846/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش فرهنگی

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی

۲۰۰۳

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی

۱۳۹۰

پرسشنامه سرمایه فرهنگی

۱۹۸۶

پرسشنامه هوش فرهنگی

۲۰۰۳

پرسشنامه استاندارد ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی

۲۰۱۲

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی

۱۳۸۹

پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه استاندارد رفتار استفاده از اطلاعات

۱۳۹۰