پرسشنامه استراتژی ساختار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان احمدی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استراتژی ساختارمحقق ساخته(احمدی، ١٣٩٣) و شامل ٣٨ گویه می¬باشد. احمدی (١٣٩٣)، روایی این پرسشنامه را با روش سیگمای شمارشی ٠/٨٩و میزان پایایی آن را ٠/٧٢٧ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ساختار مالکیت

مبانی نظری ساختار سرمایه

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه ساختارسازمانی

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

۱۳۹۲

پرسشنامه ارزیابی استراتژی بازاریابی

۱۳۹۵

مبانی نظری استراتژی سازمان

مبانی نظری ساختار سازمانی۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سرمایه ساختاری

۲۲

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک