پرسشنامه استراتژی سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان احمدی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استراتژی سازمانبه صورت محقق ساخته (احمدی، ١٣٩٣) و برگرفته از نظریه اسنوومايلز(٢٠٠٣) می¬باشد و شامل ٣٠ گویه است. احمدی (١٣٩٣)، روایی این پرسشنامه را با روش سیگمای شمارشی ٠/٨٣ و میزان پایایی آن را ٠/٨٨٣ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی