پرسشنامه استعاره در تحول سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان رضائیان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه توسط آقایی (١٣٩٢)، ساخته شده که دارای ٣٦ سوال می باشد. آقایی (١٣٩٢) روایی پرسشنامه استعاره از طریق روش سیگمای شمارشی، ٠/٨٥ و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ، ٠/٨٦ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰