پرسشنامه استفاده ازفناوری اطلاعات درسازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فتحی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استفاده ازفناوری اطلاعات درسازمان (١٣٩٣) با استفاده از نظريه بنتهام (٢٠٠٢) طراحی شده است و داراي ٢٦ پرسش است.فتحی(١٣٩٣) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی پرسشنامه استفاده ازفناوری اطلاعات درسازمان را ٨٩/٠ و ٧٣/٠ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۳۹۰

پرسشنامه مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

پرسشنامه تاثیرکاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان

۱۳۹۳

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

مبانی نظری ویژگی های اطلاعات