پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان قلی پور
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن توسط قلی­پور (1394) تهیه و تنظیم شده است. قلی پور (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 87 /0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ محدودیت ناشی از درد در سالمندان

۱۳۹۳

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

۱۳۹۲