پرسشنامه اضطراب شناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۵۷
نویسندگان لیندسای و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامۀ اضطراب شناختی توسط لیندسای، گامسو، مک لاگلین، هود و اس پی (١٩٨٧) تنظیم شده است و شامل ١٣ سؤال می باشد. لیندسای و همکاران (١٩٨٧) ضریب پایایی این پرسشنامه را ٠/٧٧ به دست آوردند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه را هم تأیید کردند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

مبانی نظری هیپنوتیزم شناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

اضطراب امتحان فیلیپس

۱۹۷۹

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب

۱۹۸۴