پرسشنامه اعتمادآفرینی مدیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان اسماعیلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتمادآفرینی مدیران توسط اسماعیلی تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٠ گویه می¬باشد. روایی و پایایی پرسشنامه اعتمادآفرینی مدیرانتوسط اسماعیلی (١٣٩٠) بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است. میزان روایی ٠/٩٤ و میزان پایایی آن ٠/٨٢ گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

پرسشنامه الگوهای تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۵

پرسشنامه سنجش مدل تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳