پرسشنامه اعتماد به باشگاه ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه بال و همکارن

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتماد به باشگاه ورزشی توسط بال، کول هو و ماچز (٢٠٠٤)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٣ سوال می‌باشد . جبله (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی نقش ارتباطات و اعتماد در وفاداري ورزشکاران باشگاه‌هاي کاراته استان گلستان پرداخت پایایی پرسشنامه اعتماد به باشگاه ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٨ به دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی