پرسشنامه اعتماد به سرپرست

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان اسچورمن و بالینگر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتماد به سرپرست توسط اسچورمن و بالینگر (٢٠٠٦) تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٧ گویه می‏باشد . مقصودلو (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه اعتماد به سرپرست را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اعتماد عمومی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

۱۹۹۸

پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی

۱۹۸۶

پرسشنامه اعتماد برند

۲۰۱۱

مبانی نظری اعتماد آفرینی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رابطه با سرپرست

۲۰۱۱

مبانی نظری اعتماد سازمانی