پرسشنامه اعتماد حرفه‌ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان حسین پور و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتماد حرفه‌ای، توسط زهره حسین پورو همکاران(١٣٩٣) طراحی شد است، که میزان اعتماد حرفه‌ای در دانشجویان و شاغلین بالینی را می‌سنجد و دارای ٣٥ گویه می باشد. در پژوهش (حسین پور و همکاران، ١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران، ١٣٩٠).در پژوهش (حسین پور و همکاران، ١٣٩٣)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٩٨/ ٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اعتماد عمومی

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه اعتماد به سرپرست

۲۰۰۶

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

۱۹۹۸

پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی

۱۹۸۶

پرسشنامه اعتماد برند

۲۰۱۱