پرسشنامه افسردگی سما (سنجش میزان افسردگی)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۶۸
نویسندگان کاویانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سما دارای ٣٠ پرسش است که براساس علائم مختلف افسردگی توسط کاویانی (١٣٦٨) تهیه و تنظیم شده است. کاویانی (١٣٦٨) در مطالعه ای ضریب روائی این پرسشنامه را (٠/٧٣=r) و ضریب پایایی آن را (٠/٧٠=r) گزارش کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

۱۳۸۶

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

۱۳۸۷

پرسشنامه سنجش میزان کجروی

۱۳۸۵

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

۲۰۱۱

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

۱۳۹۴