پرسشنامه امنیت شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه فاقد زیر مقیاس
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان زینلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه امنیت شغلی براساس چارچوب الوانی (١٣٨٨)، توسط توسط زینلی (١٣٩٤) ساخته شده که شامل ١٠ سوال است. زینلی (١٣٩٤)، روایی صوری این پرسشنامه امنیت شغلی را ٨٨/ ٠ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٩/ ٠ ذکر کرده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا