پرسشنامه امیدواری میلر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری امیدواری

پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر

۱۹۸۲

پرسشنامه امیدواری

۱۹۸۵