پرسشنامه انتظارات والدین از مدرسه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۱
نویسندگان مهدوی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انتظارات والدین از مدرسه توسط مهدوی (١٣٨١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٢ گویه می‏باشد. مهدوی (١٣٨١)، پایایی پرسشنامه انتظارات والدین از مدرسه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را بالاتر از ٠/٧٠درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدرسه هوشمند

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

۱۹۹۲

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه

۲۰۰۴

مبانی نظری تنیدگی والدینی

مبانی نظری سبک تربیتی والدین

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین

۱۹۷۳

پرسشنامه اقتدار والدین

۱۹۹۱

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

۱۳۸۹