پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان جانگ و همکارن
مخفف MBEV
نام انگلیسی پرسشنامه Measurement of Business Ethical Value

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد سازمان، قصد جابجایی توسط جانگ، نام کونگ و یون (٢٠١٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٣ گویه می‏باشد. جانگ و همکاران (٢٠١٠)، پایایی پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد سازمان، قصد جابجایی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

مبانی نظری هوش اخلاقی

مبانی نظری فضای اخلاقی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار اخلاقی

۱۳۹۴

مبانی نظری رفتارهای اخلاقی کارکنان

پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار

۲۰۱۱

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

۱۳۹۲