پرسشنامه انگيزش درونی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان عابدینی
مخفف IMQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انگیزش درونی توسط عابدینی (1393) تهیه و تنظیم شده است و شامل 30 گویه می­باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان روان سنجی و روان شناسان تربیتی و یادگیری و انگیزش به ویژه شهرآرای و فرزاد (استادان دانشگاه تربیت معلم تهران) تأیید شده است. پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 86% محاسبه شده است (عابدینی، 1393).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

پرسشنامه انگيزش زبان انگليسی

۱۳۹۹

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه حس درونی انسجام

۱۹۹۳

پرسشنامه بازاریابی درونی (داخلی)

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش بازاریابی درونی

۲۰۰۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مراجع درونی شغلی

۱۳۸۹

پرسشنامه بازاریابی درونی

۱۹۹۹