پرسشنامه بازاریابی درونی (داخلی)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان زینلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بازاریابی درونی (داخلی)براساس مدل گوناریس، توسط زینلی (١٣٩٤) ساخته شده که شامل ١٥ سوال است. زینلی (١٣٩٤)، روایی صوری این پرسشنامه را ٨٩/ ٠ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٨٨/ ٠ ذکر کرده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

پرسشنامه انگيزش درونی

۱۳۹۳

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه حس درونی انسجام

۱۹۹۳

پرسشنامه سنجش بازاریابی درونی

۲۰۰۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مراجع درونی شغلی

۱۳۸۹

پرسشنامه بازاریابی درونی

۱۹۹۹