پرسشنامه باورهای کاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۴
نویسندگان عابدی و صالحی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه باورهاي كاريابي توسط عابدی و صالحي (١٣٨٤) طي پژوهشي ساخته شده است كه شامل ١٣ سوال است. اين پرسشنامه باورهاي مثبت و منفي كاريابي را مي سنجد. عابدی و صالحي (١٣٨٤) پايايي اين پرسشنامه را به روش آلفاي كرانباخ با حجم نمونه (n=٦٠) ٠/٨٢ گزارش كرده است. عدد گزارش شده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری باورهای وسواسی

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

۱۹۹۰

مبانی نظری باورهای غیر منطقی

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه باورهای هوشی

۱۳۷۷

پرسشنامه باورهای غیر منطقی

۱۹۶۸

مبانی نظری باورهای غیر منطقی

پرسشنامه فعالیت کاریابی

۱۳۸۴

پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی

۱۳۸۴