پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان شومر
مخفف EBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Epistemological Beliefs Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی توسط شومر (١٩٩٠)، تهیه و تنظیم شده و در سال (١٩٩٢) مورد تجدید نظر قرار گرفته است . این پرسشنامه دارای ٦٣ سوال می‌باشد . کریمی (١٣٨٧)، پایایی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٩٥ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

مبانی نظری هیپنوتیزم شناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (CFI)

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن