پرسشنامه باور خودگویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری باورهای وسواسی

مبانی نظری خودگویی

پرسشنامه باورهاى غير منطقى (IBT)

پرسشنامه نحوه کاربرد خودگویی

پرسشنامه خود باوری

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

۱۹۹۰

مبانی نظری باورهای غیر منطقی

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پرسشنامه باورها و نگرش های ناکارآمد خواب

۱۳۹۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱