پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان باهوج لاهوتی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بررسي پذيرش سيستم مديريت اطلاعات پروژه در سازمان‌هاي تسهيلگر در حوزه فناوري پیشرفته توسط باهوج لاهوتی در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٨ گویه می باشد. باهوج لاهوتی (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه بررسي پذيرش سيستم مديريت اطلاعات پروژه در سازمان‌هاي تسهيلگر در حوزه فناوري پیشرفته را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٠٤ به دست آورد که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد. همچنین در پژوهش باهوج لاهوتی (١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

مبانی نظری استفاده از فناوری اطلاعات

پرسشنامه فناوری اطلاعات در سازمان

۱۳۹۳

پرسشنامه پذیرش فناوری رایانه در آموزش ریاضی

۱۳۹۳

پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی

۱۳۹۲

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

۱۹۹۶

پرسشنامه فناوری اطلاعات

۱۳۹۰

پرسشنامه شناسایی واولویت‌بندی منابع فناوری تأثیرگذار بر موفقیت تیم های ورزشی

۱۳۹۲