پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان رحیمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان توسط رحیمی (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 15 گویه می­باشد. در ساخت این پرسشنامه از پرسشنامه شخصیت خرده فروشی داس (2013)؛ پرسشنامه وفاداری و کیفیت درک شده پاپو و همکاران (2006) و پرسشنامه قصد خرید سامرس و همکاران (2006) استفاده شده است. رحیمی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی این پرسشنامه را مورد بررسی و تأیید قرار داده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری